Warsztaty
Meet the Master 9

06.12.2024 - Warszawa

Lekarz dentysta Marcel Firlej

Studiował na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, który ukończył w 2013 roku.

Obecnie pracuje w prywatnej klinice oraz w Klinice Wad Rozwojowych Twarzy na Uniwersytecie, gdzie wykonuje doktorat.

Jest aktywnym wydawcą i badaczem klinicznym.

Specjalizuje się w implantologii, stomatologii cyfrowej, zaburzeniach stawu skroniowo-żuchwowego, kompleksowych rehabilitacjach protetycznych oraz stomatologii estetycznej.

Prof. Serhat Aslan

Jest absolwentem Ege University, School of Dentistry, gdzie uzyskał tytuł DDS.

Uczęszczał do Periodontologicznego Programu Studiów Podyplomowych oferowanego przez Instytut Nauk o Zdrowiu na Uniwersytecie Ege i uzyskał stopień doktora w dziedzinie periodontologii.

Prowadzi prywatną praktykę ograniczoną do periodontologii, protetyki stałej i implantów, koncentrując się na mikrochirurgii, rekonstrukcji tkanek twardych i miękkich oraz chirurgii minimalnie inwazyjnej. 

Serhat Aslan jest profesorem na Wydziale Nauk Biomedycznych, Chirurgicznych i Stomatologicznych Uniwersytetu w Mediolanie we Włoszech oraz na Wydziale Nauk o Zdrowiu Jamy Ustnej, Periodontologii i Mikrobiologii Jamy Ustnej KU Leuven w Belgii. Był profesorem zaproszonym w Podyplomowym Programie Periodontologii i Implantologii na Uniwersytecie w Porto w Portugalii.

Obecnie jest członkiem zarządu i skarbnikiem Tureckiego Towarzystwa Periodontologicznego. Jest również aktywnym członkiem Europejskiej Federacji Periodontologii, Włoskiego Towarzystwa Periodontologii i Implantologii, Tureckiej Akademii Stomatologii Estetycznej oraz honorowym członkiem Chorwackiej Akademii Medycyny Estetycznej. Prof. Aslan jest intensywnie zaangażowany w jedno- i wieloośrodkowe badania kliniczne i rozwój w dziedzinie periodontologii, ze szczególnym uwzględnieniem chirurgii plastyczno-periodontologicznej, sterowanej regeneracji kości/tkanek i estetycznej terapii implantologicznej.

Agenda

Warsztat I

lek. dent. Marcel Firlej

„Zaawansowane szkolenie praktyczne z zakresu osteodensyfikacji”

Wykład oraz warsztaty praktyczne na modelach

Warsztat II

Prof. Serhat Aslan

„Rekonstrukcja tkanek przyzębia i tkanek wokół implantu. Zasady precyzyjnego-mikrochirurgicznego postępowania z tkankami miękkimi i kością z uwzględnianiem zasad pierwotnego zamykania ran i zarządzania biomateriałami”

Rozwój mikrochirurgii doprowadził do ery niewidocznej stomatologii. Postęp technologiczny i rozwój biomateriałów pozwoliły na augmentację rozległych ubytków tkanek. Jednak mimo tego, zasady biologii pozostają takie same. Dopływ krwi, postępowanie z tkankami miękkimi, grubość płatów, ich konstrukcja i odpowiednie napięcie są kluczowymi elementami dla osiągnięcia optymalnego wyniku zabiegu. Czynniki te powinny być poddawane dokładnej ocenie i szczegółowo kontrolowane przez klinicystę. Podczas tego szkolenia, uczestnicy poznają podstawy nowoczesnych koncepcji leczenia periodontologicznego i implantologicznego celem kompleksowej odbudowy tkanek przyzębia i tkanek wokół implantu.  

Zajęcia Praktyczne

Celem szkolenia jest: 
– Uzyskanie pierwotnego zamknięcia rany przy użyciu zasad mikrochirurgicznych (podstawowe i zaawansowane techniki szycia, eliminacja napięcia płatów). 
– Precyzyjne przygotowanie płatów dzielonych i pełnej grubości. 
– Nowoczesne techniki przygotowania dokoronowego przesunięcia płatów i ich stabilizacji (z uwzględnieniem przeszczepów lub bez) 
– Nauka techniki zachowania całej brodawki przy implantach i zębach własnych 
– Przycięcie i właściwe zasady stabilizowania membran zaporowych w procedurach najbardziej skutecznej augmentacji części zębodołowej szczęki i wyrostka zębodołowego żuchwy

conference venue

Renaissance Warsaw Airport Hotel

ul. Żwirki i Wigury 1
00-906 Warszawa
Tel: +48 22 164 70 00

Great hotel near the Okecie airport in Warsaw.

en_USEN