Formularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu odpowiedzi na niniejsze zapytanie. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a o przysługujących mi prawach: dostępu do danych, możliwości ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, o prawie do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu oraz o prawie do wycofania zgody.

Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Implant Masters Poland z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Pawła II 27 NIP 8513183754, REGON 361311358, KRS 0000554331 adres e-mail: biuro@implantmasterspoland.pl