POLITYKA PRYWATNOŚCI

INFORMACJA O PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku w Polsce stosuje się Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych dalej nazywane RODO. W związku z powyższym przedstawiamy informację dotyczącą ochrony i przetwarzania Państwa danych osobowych. 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Implant Masters Poland z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 27, Warszawa, dalej Stowarzyszenie.

W Stowarzyszeniu zostały podzielone odpowiedzialności związane z realizacją wymagań RODO.

Jeżeli chcą Państwo skontaktować się z nami we wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych bądź skorzystać z przysługujących Państwu praw zapraszamy do kontaktu mailowego na adres: biuro@implantmasterspoland.pl

Państwa dane osobowe zostaną przetworzone przez Stowarzyszenie ze względu na prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora (art. 6 ust 1 lit. f RODO). 

Przede wszystkim w celu: zapewnienie możliwości kontaktu z Gabinetem (będą one przetwarzane przez okres 5 lat od ostatniej komunikacji).

Państwa dane osobowe zostaną również przetworzone ze względu na wymagania prawne nałożone na Stowarzyszenie (art. 6 ust 1 lit. c RODO). Przede wszystkim w celu

– przechowywania faktur i dokumentów księgowych i będą przetwarzane przez 6 lat

Z uwagi na konieczność zapewnienia prawidłowego funkcjonowania oraz zapewnienia zgodności z prawem Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane: dostawcom systemów i usług IT, firmom wspierającym Stowarzyszenie w realizacji świadczonych usług oraz innym uprawnionym podmiotom na uzasadniony wniosek np. Policja, Prokuratura, Sąd itp.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich: sprostowanie, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania. 

Informujemy również, że przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych.

Stowarzyszenie nie przesyła Państwa danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Na podstawie przekazanych przez Państwa danych osobowych nie dochodzi do profilowania.

Podanie danych osobowych jest konieczne by skontaktować się ze Stowarzyszeniem, a konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości nawiązania kontaktu ze Stowarzyszeniem.

pl_PLPL