MEET THE MASTER 5

Regulamin internetowej sprzedaży miejsc na konferencję

 1. Organizatorem konferencji oraz organizatorem internetowej sprzedaży na powyższą konferencję jest Stowarzyszenie Implant Masters Poland z siedzibą w Szczecinie (07-535), ul. Wielka Odrzańska 31B, REGON: 361311358, NIP:8513183754, KRS:0000554331, Dane kontaktowe: biuro@implantmasterspoland.pl tel. 606622461.
 2. Kupujący przed dokonaniem zakupu oraz Uczestnik konferencji powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz przestrzegać jego postanowień. Złożenie zamówienia zakupu uczestnictwa w konferencji jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 3. Sprzedaż jest ograniczona liczbą miejsc. Zgłoszenia zakupu będą przyjmowane do wyczerpania puli dostępnych miejsc, z zastrzeżeniem pkt. 6 i 7 Regulaminu.
 4. Zakupu można dokonać za pośrednictwem strony internetowej: https://meetthemaster.pl
 5. Kupujący miejsce wypełnia formularz zgłoszeniowy, w którym podaje swoje dane (email, hasło, imię, nazwisko, numer telefonu, nazwę firmy, dane do faktury, kraj, tytuł, numer PWZ, zaznacza grupę cenową), na adres email zostanie wysłana faktura VAT.
 6. System płatności Przelewy24 jest serwisem internetowym poznańskiej Grupy DialCom24, w ramach której PayPro SA – Agent Rozliczeniowy – prowadzi system autoryzacji i rozliczeń na podstawie decyzji Prezesa Narodowego Banku Polskiego Nr 1/2011 z dnia 1.04.2011 r. oraz świadczy usługi płatnicze w charakterze krajowej instytucji płatniczej na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 10.06.2014 r., wpisanej do rejestru usług płatniczych wraz z DialCom24 Sp. z o.o – Agentem Płatniczym – pod numerem IP24/2014 (dostępnym na https://erup.knf.gov.pl/View/). Działalność PayPro SA jako Krajowej Instytucji Płatniczej podlega nadzorowi Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.
 7. Płatności za zakupioną konferencję należy dokonać od razu przy rejestracji. W przypadku niedokonania płatności rejestracja nie zostanie ukończona, a uczestnik nie będzie zapisany na konferencję.
 8. Po zarejestrowaniu wpłaty na rachunku bankowym Stowarzyszenia Implant Masters Poland, do Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie uczestnictwa w konferencji w wersji elektronicznej na adres mailowy wskazany w formularzu zgłoszeniowym.
 9. Jedna osoba może kupić dowolną liczbę miejsc na konferencję.
 10. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w konferencji, koszty uczestnictwa nie są zwracane wpłacone opłaty za wykupiony pakiet przez organizatora.
 11. Stowarzyszenie Implant Masters Poland zastrzega sobie możliwość odwołania lub zmiany miejsca szkolenia, wykładowców, programu i godzin trwania konferencji w razie zajścia okoliczności od niego niezależnych. W przypadku nieobecności prelegenta z powodu zaistnienia zdarzeń losowych lub okoliczności wywołanych działaniem siły wyższej Organizator nie ponosi odpowiedzialności za poniesione dodatkowe koszty uczestnika związane m.in. z dojazdem, noclegiem, itp. Uczestnik nie ma prawa do żądania zwrotu poniesionych kosztów od Organizatora.
 12. Uczestnik szkolenia podczas rejestracji wyraża zgodę że jego wizerunek może być udostępniany w celach szkoleniowych i promocyjno-reklamowych w związku z foto i wideo rejestracją konferencji.
 13.  Za zgodą Kupującego i Uczestnika szkolenia konferencji Organizator może udostępniać informacje o swoich usługach, produktach i promocjach. Uczestnik szkolenia akceptuje to postanowienie podczas rejestracji. Dane osobowe uczestników szkolenia przetwarzane będą do zakończenia MTM5, w celach marketingowych także w formie zaproszenia na następne edycje MTM – do momentu cofnięcia zgody, dla celów rozliczeniowych – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie się odbywało przy wykorzystaniu adekwatnych, statystycznych procedur. Celem takiego przetwarzania będzie wyłącznie optymalizacja kierowanej oferty produktów i usług Organizatora. Uczestnik szkolenia posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Podanie danych w zakresie wskazanym w trakcie procedury rejestracji na Szkolenie jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w Szkoleniu.
   
 14. Każdemu Kupującemu i Uczestnikowi konferencji przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania po zalogowaniu się na swoje konto.
 15. Uczestnik może wnieść reklamację. Prosimy o kierowanie reklamacji pod adres mailowy biuro@implantmasterspoland.pl Zgłoszenie zostanie rozpatrzone w ciągu 14 dni o daty złożenia.
 16. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian Regulaminu. Regulamin został stworzony dnia 05.03.2019 r.

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Stowarzyszenie Implant Masters Poland z siedzibą w Szczecinie przy ul. Wielka Odrzańska 31b NIP 8513183754, REGON 361311358, KRS 0000554331.

Dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą w celu organizacji konferencji Meet The Master 5, a podstawą prawną ich przetwarzania jest niniejszy regulamin (RODO art. 6 ust 1 lit. b), c) i f)). Dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą przez okres wskazany w Kodeksie cywilnym, w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane również ze względu na wymagania prawne jakie nakłada polskie prawo na Administratora (RODO art.6 ust.1 lit.c) w celu wystawienia i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych i będą przetwarzane przez okres wynikających z prawa podatkowego.

Jeśli Uczestnik wyrazi na to zgodę to (RODO art.6 ust.1 lit.a) jego dane osobowe mogą zostać przetworzone również w celach marketingowych, tj. przesyłania informacji o kolejnych edycjach konferencji Meet The Master. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu ustania celu przetwarzane bądź wycofania zgody na ich przetwarzanie.

Dane osobowe Uczestnika mogą zostać przekazane dostawcom systemów i usług IT, firmom hostingowym, firmom wspomagających Administratora w organizacji konferencji oraz właścicielowi portalu przelewy24.pl i mogą zostać udostępnione upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek.

Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w konferencji.

ORGANIZATOR

Implant Masters Poland

 

ul. Wielka Odrzańska 31b, 70-535 Szczecin
biuro@implantmasterspoland.pl
Infolinia: +48 781 091 223

SZYBKI KONTAKT

Close Menu