Rejestracja

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Stowarzyszenie Implant Masters Poland z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jana Pawła II 27 NIP 8513183754, REGON 361311358, KRS 0000554331.

  Dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą w celu organizacji konferencji Meet The Master 6, a podstawą prawną ich przetwarzania jest niniejszy regulamin (RODO art.6 ust.1 lit.b). Dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą przez okres wskazany w Kodeksie cywilnym, w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

  Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane również ze względu na wymagania prawne jakie nakłada polskie prawo na Administratora (RODO art.6 ust.1 lit.c) w celu wystawienia i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych i będą przetwarzane przez okres wynikających z prawa podatkowego.

  Jeśli Uczestnik wyrazi na to zgodę to (RODO art.6 ust.1 lit.a) jego dane osobowe mogą zostać przetworzone również w celach marketingowych, tj. przesyłania informacji o kolejnych edycjach konferencji Meet The Master. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu ustania celu przetwarzane bądź wycofania zgody na ich przetwarzanie.

  Dane osobowe Uczestnika mogą zostać przekazane dostawcom systemów i usług IT, firmom hostingowym, firmom wspomagających Administratora w organizacji konferencji oraz właścicielowi portalu przelewy24.pl i mogą zostać udostępnione upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek.

  Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w konferencji.

  Plan konferencji:

  09:00 - 09:20
  Przywitanie uczestników.

  Implant Master Poland Introduction.

  09:20 - 10:45
  Pierwsza część wykładu prof. Khoury'ego

  Prof. Khoury 1st lecture.

  10:45 - 11:00
  Przerwa kawowa

  Coffee break.

  11:00 - 12:30
  Druga część wykładu prof. Khoury'ego

  Prof. Khoury 2nd lecture.

  12:30 - 13:30
  Lunch
  13:30 - 15:30
  Trzecia część wykładu prof. Khour'ego

  Prof. Khoury 3rd lecture.

  15:30 - 16:30
  Pytania i odpowiedzi

  Q&A session - round table.

  16:45
  Zakończenie konferencji i rozdanie certyfikatów

  Closing ceremony and certificates.

  COURTYARD WARSAW AIRPORT

  ul. Żwirki i Wigury 1J, 00-906 Warszawa

  PLATYNOWY SPONSOR